Koçluk Süreci Nasıl İşliyor

Güncel yasam içerisinde, çekirdek değerlerimizle oluşturduğumuz yaşamımızda, bazen  hayata geçirmek istediğimiz ama ertelediğimiz arzu ve isteklerimiz olur. Farkında olalım veya olmayalım, ne zaman o arzumuza dokunan diyaloglar veya olaylar geçse, içimizde bir şeylerin kıpırdadığını hissederiz. İnsanlar aslında ne istediklerini netleştirmede, onu hayata geçirmek için atılması gereken adımları belirlemede ve en önemlisi davranışa geçirecek eylemleri oluşturmada bazen desteğe ihtiyaç duyarlar.

Bu isteğin hayata geçebilmesi için, ilk önce hedefin belirlenmesi en önemli adımdır. Kısaca o arzunuzun;  net, basit, zamanı belli, ölçülebilirliği olan, olumlu cümle hali; müşterimizin (Koçi’nin) hedefidir.

SÜRECİ VE ARAÇLARI

Koçluk sistemi;  KOÇİ’nin (Müşterinin)  gerçekleştirmek istediği hedeflerini belirlemesini ve ardından bu hedefe ulaşmak için:

  • yol haritası oluşturacağı,
  • önünde varsa engelleri kaldıracağı,
  • kendine biraz daha yakınlaşacağı ,
  • bu farkındalıkla, eylemlerini belirleyip,
  • hedefine adım adım yaklaşacağı süreci kapsar.

Bu süreç kişisel gelişimi sağlarken, sürekli öğrenme prensibiyle kişiyi harekete geçirir, yapabileceklerini görme, vizyonunu genişletme fırsatını taşır. Artık müşteri daha merak eden, araştıran, aktif bir sürece girmiştir.

İlk seans sonrasında, Müşteri kendisine verdiğimiz detaylı testleri cevaplar; bu sayede kendisi ile ilgili farkındalık ve gerçeklik seviyelerini görür; bu testler Müşterinin hedefini netleştirmesine destek olur. Güncel yaşam içerisinde çekirdek değerleri ile oluşturduğu hayatının alanlarını  (yaşam pastası; iş, kariyer, kişisel alan, sosyal ilişkiler, hobi, sağlık, vb ) öz-değerlendirme ile  gözden geçirir ve daha iyi yapmak istediği alanı hedef haline getirir.

Hedef oluşturulduktan sonra ( genellikle ilk 3-4 seansta ) yol haritası belirmeye başlar, stratejiler belirlenir. Her hafta, ana hedefin üzerinden geçilir, geçen haftanın eylemleri değerlendirilir, varsa müşteriyi sınırlayan inançlar üzerinde koçluk teknikleri ile çalışılır, yeni eylemler ortaya çıkartılır.

Her seansta  Müşteri  Seans Formu ile seansın önemli noktaları not edilir. Müşteri eylemlerini bu forma kayıt ederek, görsel olarak da, hedefine ulaştıracak haftalık eylemlerini elinde bulundurur. Seans öncesi ve sonrası müşterinin duygu durumu ölçülür. Hedefe koçluk ölçüm araçlarından biri de, 12 seanslık koçluk sürecinde  10-11. seanslarda ilk seanslarda cevaplanan testlerin yinelenmesidir. Bu sayede kişinin kişisel gelişim  alanındaki degişimini saptamış ve takip etmiş oluruz.

KOÇLUĞUN ÇEŞİTLERİ

Koçluğun; spot koçluk, gündeme koçluk , hedefe koçluk, degişime koçluk  vb. gibi çeşitleri vardır. İhtiyaca uygun olarak ilgili program uygulanır.

Spot Koçluk; 3-4 seanslık, genelde karar verme amaçlı hedefin gerçekleştirilmesi için yapılır.

Gündeme Koçluk; her hafta gündeme yapılan koçluktur. Genelde duygusal konular için kullanılır. İş hayatı için yoğun kullanılır. Çünkü iş alanı; aslında  duyguların en yoğun çalıştığı alanlardan biridir.

Hedefe Koçluk; ortalama 12 haftalıktır ; 6 haftası değişmesine ihtiyaç duyulan noktaları bırakma; sonraki 6 haftası yeni davranışları eylemlerle hayata geçirerek , 12 hafta sonunda hedefi gerçekleştirmek için yapılır.

Değişime Koçluk; 1-2 senelik süre içerisinde aylık görüşmelerle kişinin daha temel  değişimlere ihtiyacında kullanılır. Bir yöneticinin genel müdür olmayı hedeflemesi, kişinin iş sahasını değiştirmesi gibi.

Üyelik Girişi